OM MIG

”Jag skriver för att lära mig mer om mig själv”. 

För mig handlar författandet om att utforska ämnen som berör mig starkt. Jag försätter mina karaktärer i situationer och frågar mig hur de reagerar och varför. Jag upplever att jag genom att skriva fiktivt kan dyka djupare i de svåra frågorna utan att själv behöva utsättas för dem och eftersom vi människor är komplexa och oförutsägbara blir det inte alltid som jag tänkt mig, men jag lär mig mycket på vägen. Om relationer i allmänhet men också om mig själv.

Det var efter många år i näringslivet, kommunikations-branschen och en lång sjukskrivning som jag bestämde mig för att utveckla min passion för det skrivna ordet. Jag började skriva för att bryta ett mönster, jag ville utveckla min kreativa sida. Studier i litteraturvetenskap och kreativt skrivande har gett mig värdefulla verktyg och kunskap. Skriva har blivit en livsstil och jag fortsätter skriva för att stilla min nyfikenhet på allt som är mellanmänskliga frågeställningar.

BÖCKERNA

”Relationer, det finns inget som är så spännande som relationer.”

Sedan debuten 2013 har Anne skrivit sju romaner, alla starka och berörande historier på aktuella teman som; svåra livsval, utmattning, ensamhet och rädslor.

I januari 2023 släpps Annes åttonde roman, denna gång kategoriserad som ett familjedrama. Här utforskar Anne rädslan för att tappa kontakten med sina vuxna barn.