Del 2: Vi har kommit till HANDLINGEN

En bok består av en sammanhållen serie av händelser som bär läsaren framåt, berättelsens handling.

Jag brukar sällan ha hela handlingen klar för mig när jag börjar skriva, men jag vet ungefär vad målet är. Jag skriver ett synopsis i vilket jag beskriver handlingen, men det händer att jag korrigerar vägen mot målet allt eftersom jag skriver in mig i historien och lär känna bokens karaktärer.

Bra att fundera på när man skriver ner vad boken ska handla om:
– När och var utspelar sig detta?
– Vilka är huvudkaraktärerna?
– Vilket/vilka problem ska lösas?
– Vad är känslan?
– Slutet (ja, det kan vara bra veta vart man ska).

För mig är berättarrösten central och inte sällan har jag valt att låta flera karaktärer få vara berättare. Det ger fler perspektiv och ger läsaren information som karaktärerna inte alltid har. Det blir spännande.

PITCHEN: När man vet vad boken ska handla om är det bra att skriva en kort beskrivning av sitt projekt (en så kallad hisspitch). Den är guld värd när folk frågar vad man skriver. Avsätta några minuter och fundera på hur du skulle beskriva ditt projekt. Dela gärna.