Del 4: SKRIV bara SKRIV

Den stora hemligheten med att lyckas skriva en bok är … att skriva.

Bästa sättet att gå i mål med ett råmanus är att släppa alla prestationskraven och tillåta sig göra fel. Glöm din gamla svensklärare och alla språkpoliser och bara SKRIV.

Låt fantasin flöda, tillåt dig själv att hitta på (som när du skrev uppsats i skolan) och lek med orden. Allt är tillåtet. En skrivlärare jag hade brukade säga: ”jaha, så kan man också göra.” Det sägs att alla författare använder delar av sig själva när de skriver, men att det också krävs lite hitte-på och en del research. I en blandning du själv bestämmer.

De femtio första sidorna är min startsträcka. Dem skriver jag om flera gånger. Jag testar olika former, röster. Liksom ”varvar upp” inför skrivandet. När jag känner mig bekväm gasar jag på med resten.

Jag behöver obruten tid för att komma in i skrivandet. Ostörd kan jag skriva i timmar och inte sällan glömmer jag bort tiden. Dessutom har jag lärt mig att om jag sätter upp mål, i form av antal ord jag ska skriva per dag, så blir jobbet gjort. Mellan 1000-2000 ord/dag fungerar bäst för mig.

VAD HÄNDER om du tillåter dig själv att skriva i femton minuter i sträck, utan att tänka på formuleringar och grammatik? Hur många ord blev det?