Del 5: VILA

Att tänka är också att skriva. Stillhet skapar utrymme för reflektion och nya tankar.

När jag kommit till slutet av ett råmanus har jag alltid en lista med frågor kvar som måste besvaras. Men innan jag tar tag i dem så tar jag en PAUS. Ett par veckors vila skapar perspektiv och konstigt nog så upptäcker jag alltid nya saker när jag senare återvänder till texten.

För även om jag inte aktivt arbetar med en historia så fortsätter hjärnan att jobba med den. Och under tiden förkovrar jag mig i temat (idéen jag jobbar med) genom att läsa artiklar (de dyker alltid upp när hjärnan är påslagen), ser serier, läser böcker, pratar med vänner och bekanta och hjärnan sorterar och ordnar.

Under tiden fyller jag på listan med frågor och ändringar som jag vill ta med mig in i nästa fas av arbetet – redigeringen.

Jag har favoritplatser som jag med åren har kommit att förknippa med vila och avkoppling. Platser där jag tänker bra, dit jag alltid tar med ett litet anteckningsblock för att skriva ner vad jag tänker.

VAR och NÄR tänker du som bäst?