SKRIVPROCESSEN – gör dig redo

Jag får ofta frågan hur jag gör när jag skriver, hur en idé blir till en bok. Jag tror att alla författare har sin egen väg, sina tics och tricks för att gå i mål med ett bokprojekt. Ingen väg är rätt eller fel, det är högst personligt, men jag tänker att oavsett så kan det inspirera att läsa hur andra gör.

För mig handlar det om att både släppa loss och hålla ordning samtidigt. Motsägelsefullt? Nej inte alls. Jag tror att man behöver använda sin fantasi, vara modig men också planera och vara strukturerad. Därtill ta till en del skrivtekniska knep för att komma i mål.

TID! Det finns de som skriver en bok på en månad. För de flesta tar det betydligt längre tid. Jag behöver ungefär ett år för att gå i land med ett projekt, och då har jag nog ändå TÄNKT på historien ett bra tag. Jag behöver tid och jag måste planera in skrivtid för att det ska bli av.

VAR och NÄR kan du skapa tid för ditt skrivande?